Tag: verborgen gebreken termijn

Trap niet in de valkuilen van verborgen gebreken aan uw koopwoning!

Verborgen gebreken aan een koophuis zijn niet altijd te verhalen bij de verkoper van het huis. Het is wel zo dat gebreken aan een huis altijd onverwacht komen. Je ziet zo iets nooit vooraf aankomen want dan zou het gemakkelijk zijn. Het kan zijn dat er een gebrek aan het licht komt wanneer huis is gekocht en dus heeft verkocht. Als koper heb je de plicht het vooraf goed te onderzoeken en als verkoper een mededelingsplicht. De mededelingsplicht als verkoper houdt in dat je verplicht bent om alle gebreken die u weet aan de koper mee te delen.

Mededelingsplicht verborgen gebreken

Wanneer je een huis verkoopt dan zal de koper het huis kopen waarin het huis zich op dat moment bevindt. Dat wil zeggen met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

Onderzoek plicht van de koper van het huis

Als koper heb je als je een huis koopt een onderzoek plicht. Je moet voordat je het huis koopt er voor zorgen dat je huis zo goed mogelijk kent. Wanneer je na de koop een gebrek ontdekt, die je vooraf ook had kunnen weten, dan kun je dat in de regel niet laten betalen door de verkoper van het huis. Het komt dan in principe voor je eigen rekening. In enkele gevallen zal de verkoper aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Ernstig gebrek

Wanneer een normaal gebruik van een huis moeilijk is dan kan men vaak de verkoper aansprakelijk stellen. Een dergelijk geval kan een rotte dakconstructie zijn. De verkoper is dan altijd aansprakelijk. Het maakt dan niet uit of de verkoper het wist dat het dak rot was. Het gebrek moet natuurlijk wel al voor de overdracht van het huis hebben bestaan.

Minder ernstig gebrek

Wanneer er een minder ernstig gebrek bekend wordt, nadat de verkoop heeft plaatsgevonden, dan zijn de kosten moeilijk te verhalen op de verkoper. Men zal bij een dergelijk geval zelf de onkosten moeten betalen. Je hebt in enkele gevallen kans deze onkosten door de verkoper te laten betalen als je kan aantonen dat de verkoper zijn mededelingsplicht heeft verzuimd. Dat is echter altijd moeilijk te bewijzen.
Wanneer er gebreken ontstaan die ontstaan, omdat de woning al ouder is, dan moeten de onkosten betaald worden door de inwoner van de woning. Verkopers, die een beetje slim zijn, nemen daarom bij de verkoop van een huis een ouderdomsclausule op in het contract. Daarbij kunnen ze dan niet meer aansprakelijk gesteld worden als het gebrek ontstaat door de leeftijd van de woning.

Onderzoek van de woning

Wanneer je een huis koopt is het belangrijk dat je een aantal zaken goed uitzoekt zoals:

  • De staat van de woning
    De staat van de woning is heel belangrijk. Kijk hierbij vooral (indien mogelijk) naar mogelijk lekkages en de staat van onder andere het houtwerk en van de kozijnen. Indien u niet helemaal gerust bent in de staat van het huis kunt u, in overleg met de verkoper, een bouwtechnische keuring laten uitvoeren.
  • Daarnaast zijn er nog een aantal zaken waarop u een goed antwoord moet hebben voordat u de handtekening plaatst voor de koop zoals: Zijn er kwalitatieve verplichtingen, erfdienstbaarheden, verkoop regulerende bepalingen, kettingbeding enzovoort. Ga al deze punten en nog meerdere goed na voor u tot de koop overgaat.