Category: Uncategorized

De betekenis van diverse bloemen

De betekenis van diverse bloemen

Wanneer je een boeket uitkiest voor iemand is het belangrijk om te weten welke boodschap je met dat boeket uitzendt. Veel bloemen hebben namelijk een eigen betekenis. Een vrij bekend voorbeeld hiervan is de rode roos, die voor liefde staat. Zo zijn er nog vele andere bloemen die een speciale betekenis hebben die in sommige gevallen iets minder bekend is. Let er dus op dat jouw boeket de juiste boodschap uitzendt.

bekijk deze video om de betekenis van de verschillende bloemen kennen
https://www.youtube.com/watch?v=PmPmeI6GMNk

Positieve en negatieve betekenissen van bloemen

Een boeket kan veel zeggen. Het ene boeket zegt “ik hou van jou”, terwijl het andere boeket iemand juist laat weten dat je alleen vrienden wilt zijn of dat je juist een hekel hebt aan de ander. Het is dus belangrijk dat je niet de verkeerde boodschap uitzendt met het boeket dat je uitkiest.

Wil je iemand laten weten dat je van hem of haar houdt? Kies dan voor een boeket met rode rozen, gerbera’s of seringen. Deze drie bloemen staan voor liefde, verliefdheid en laten de ander merken dat je hem of haar graag ziet.

Ben je van plan om iemand te laten weten dat hij of zij niet hoeft te rekenen op meer dan vriendschap? Kies in dat geval voor witte bloemen; zij symboliseren vriendschap en onschuld. Op die manier kun je subtiel voorkomen dat je een ander kwetst.

Wil je iemand juist op subtiele wijze laten merken dat je een hekel aan iemand hebt? Kies dan voor gele rozen; ze staan symbool voor liefde die vergaat.

Ga je op ziekenbezoek? Kies dan voor een boeket met bloemen die optimisme uitstralen. Je kunt hierbij denken aan zonnebloemen; omdat deze altijd met de zon meedraaien geven ze de boodschap dat je altijd op het positieve moet blijven focussen.

Niet alleen de betekenis van een boeket is belangrijk

Wanneer je een boeket uitkiest is het natuurlijk niet alleen belangrijk om te kijken naar de soort bloemen die je kiest. Let ook altijd goed op de kwaliteit van de bloemen. Op deze manier kan de ontvanger zo lang mogelijk genieten van de bos bloemen die jij met zorg voor hem of haar hebt uitgekozen.

 

Wilt u online bloemen bestellen neem dan eens een kijkje op bloemenbezorgenvandaag.nl/ en vergelijk de top aanbiders van bloemisten die vandaag nog bloemen bij u thuis kunnen bezorgen Klik hier.

 

 

Welkom

Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit.
Ongeveer eenderde van de jongeren die de politie aanhoudt, gaat naar Halt voor een Halt-afdoening.
Daarnaast is Halt actief op het gebied van advisering, voorlichting en de ontwikkeling en uitvoering van preventieprojecten.

Wie Kiest Wat

Voorlichtingsproject van Halt, Tactus verslavingszorg, Politie, Carrefour (Welzijn), Bureau gelijke behandeling en Sportservice Flevoland.

 

Klik hieronder voor het aanbod Wie kiest Wat Basisonderwijs (PDF).

Aanbod Wie kiest Wat Basisonderwijs

 

Let op! Het aanbod schoolschaatsen vanuit Sportservice Flevoland kan vanwege de vele belangstelling helaas niet meer worden georganiseerd.

Vernieuwde voorlichtingsmethodiek ‘Je hebt een keuze’

Een grondige update van de Halt-methodiek ‘Je kan het zelf bedenken’ heeft geresulteerd in de nieuwe Halt-methodiek ‘Je hebt een keuze’, waarmee Halt in het schooljaar 2012-2013 van start gaat in het regulier onderwijs.

Doel van de voorlichtingslessen is de leerlingen bewust te maken van hun keuzes rond (jeugd)criminaliteit, de gevolgen daarvan en hun eigen verantwoordelijkheid voor die gevolgen. Het gaat hierbij steeds om het maken van keuzes: ‘Kies’ ik wel of niet voor (jeugd)criminaliteit?
Vanzelfsprekend komen de bekende terreinen van (jeugd)criminaliteit aan de orde, zoals diefstal en vandalisme, maar ook thema’s als digitaal pesten en overlast, oftewel gebrek aan respect.

Meer weten?
Klik hier voor een download van de factsheet ‘Je hebt een keuze’.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij uw regionale Halt-bureau. Zie Adressen voor de contactgegevens.

Vuurwerk

Het jaarlijks organiseren en uitvoeren van het vuurwerkproject is een vast onderdeel van de werkzaamheden van Halt om ongelukken, schade en overlast met vuurwerk te voorkomen.
De twee hoofdonderdelen van het vuurwerkproject zijn de preventieve voorlichtingen in het onderwijs aan de ene kant en de alternatieve straf voor het overtreden van het vuurwerkbesluit aan de andere kant.

Klik hier voor te vroeg

De laatste jaren is het aantal slachtoffers dat behandeld moest worden op een ‘Spoedeisende Hulpafdeling’ van een ziekenhuis flink afgenomen. De preventieve aanpak, middels spotjes op radio en tv van Consument & Veiligheid (voorheen door Sire) in samenwerking met de voorlichtingen in het onderwijs door Halt, lijkt zijn vruchten af te werpen.

Gastlessen

Halt verzorgt gastlessen aan jongeren van ongeveer 10 tot 14 jaar. De voorlichtingen duren één of meerdere lesuren en worden zelfstandig door Halt verzorgd of in samenwerking met politie en/of andere partners.

Met de leerlingen wordt onder andere gesproken over strafbaar gedrag en de consequenties daarvan. Niet alleen voor henzelf maar zeker ook de gevolgen voor je omgeving en niet te vergeten die van het slachtoffer komen aan de orde. Vooral dat laatste maakt vaak veel indruk.

We hebben het over waarden en normen, over groepsgedrag en ‘nee’ leren zeggen. Natuurlijk hebben we het ook even over de taken van Bureau Halt zelf.

 Halt Flevoland – Gooi & Vechtstreek heeft diverse voorlichtingsprogramma’s:

  • Je hebt een keuze (regulier onderwijs)
  • Je kan het zelf bedenken (speciaal onderwijs)
  • Groepsdruk
  • Moreel Dilemma
  • Wie Kiest Wat
  • Uitgaan kan je leren
  • Peermediation voor het Voortgezet Onderwijs

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over deze programma’s.

Vuurwerk
Rond de jaarwisseling worden door Halt allerlei activiteiten ondernomen om overlast en het gevaarlijk omgaan met vuurwerk terug te dringen. Jaarlijks wordt nieuw vuurwerkvoorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Voor informatie over gastlessen en lesmateriaal kunt u contact met ons opnemen.

Informatie op deze pagina

Benadeelde in een Halt-zaak

U hebt contact gehad met de politie, omdat u schade hebt geleden of op een andere manier bent benadeeld. De oorzaak daarvan is dat een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd. Hij is door de politie aangehouden, en voor een straf doorverwezen naar Halt. Op deze pagina informeren we u over de mogelijkheden van een schadevergoeding.

De Halt-afdoening
Jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit, kunnen worden doorverwezen naar Halt of naar het Openbaar Ministerie. Bij verwijzing naar Halt wordt de Halt-afdoening georganiseerd. Met de jongeren worden onder andere duidelijke afspraken gemaakt over het aanbieden van excuses en het vergoeden van de schade. De ouders van de jongeren worden door Halt nauw betrokken bij het leerproces. Als de jongere de gemaakte afspraken nakomt, wordt de zaak door de opsporingsambtenaar ‘geseponeerd’. Vanzelfsprekend moet ook de schade worden vergoed. Halt neemt daarbij het initiatief.

Excuus
Een belangrijk onderdeel van de Halt-afdoening is het maken van excuses. De jonge dader moet aan u zijn excuus aanbieden voor het strafbare feit dat hij gepleegd heeft. Dat is voor jongeren niet eenvoudig. De jongere wordt door Halt voorbereid op het aanbieden van zijn excuus. Halt adviseert ouders om met de jongere mee te gaan naar het excuusgesprek.

Schadeafhandeling door Halt
Als Halt betrokken is bij de afhandeling van de schadevergoeding, biedt dat u voordeel. U bent ervan verzekerd dat Halt probeert een doeltreffende regeling te treffen. Ook geeft u jongeren de kans om fouten in de toekomst te voorkomen. Zo draagt u bij aan een opvoedkundige reactie op ongewenst gedrag van jongeren.

Zo werkt het
Bij deze folder vindt u een formulier waarmee u kunt opgeven hoeveel uw schade bedraagt. De rekening(en) waaruit de hoogte van de schade blijkt, stuurt u samen met dit formulier op naar het Halt-bureau in uw regio. Op het formulier kunt u ook aangeven of u excuses wilt ontvangen van de jongere. Op basis van deze informatie maakt Halt afspraken met de jongere over het vergoeden of herstellen van de schade en het aanbieden van excuses. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en alle voorstellen worden ter goedkeuring aan u voorgelegd.

Jonge daders
Bij daders die jonger zijn dan 14 jaar, zijn de ouders aansprakelijk. Als zij verzekerd zijn voor aansprakelijkheid, wordt de schade vaak vergoed. De jonge dader is zelf niet aansprakelijk, daarom maakt de schaderegeling geen deel uit van zijn Halt-afdoening. Halt kan wel bemiddelen tussen u en de ouders. Als u wilt, kunt u ook zelf onderhandelen met de ouders.

Als het mislukt
Als de jongere zijn afspraken met Halt niet nakomt, is de Halt-afdoening mislukt. Halt informeert u hier onmiddellijk over. De politie stuurt de zaak dan naar de officier van justitie, die beslist verder over de zaak. Ook daarover wordt u geïnformeerd. Afhankelijk van de beslissing van de officier van justitie zijn er ook dan nog mogelijkheden om de schade vergoed te krijgen. Het Openbaar Ministerie is dan uw gesprekspartner.

Verzekerd?
Het is mogelijk dat u verzekerd bent tegen de gevolgen van vandalisme. Neem in dat geval contact op met uw verzekeringsmaatschappij om te achterhalen of deze schade inderdaad wordt gedekt. Wanneer u het bijgevoegde schadeformulier invult en naar Halt stuurt, kan de medewerker van Halt met u de vervolgstappen bepalen.

Afschrift aangifte
Waarschijnlijk hebt u aangifte gedaan bij de politie. Een afschrift van die aangifte hebt u nodig wanneer u een beroep doet op uw verzekering. Ook voor andere gegevens over de zaak moet u zich wenden tot de politie. Halt mag u deze gegevens niet verstrekken.

Civiele procedure
Benadeelden kunnen ook een civiele procedure starten. U vraagt dan de rechter om de dader(s) te veroordelen tot schadevergoeding. Een civiele procedure brengt een hoeveelheid administratief werk én kosten met zich mee. Er kan ook een behoorlijke tijd overheen gaan voor u uw schadevergoeding ontvangt.

Meer weten?
> download extra informatie benadeelden (word)

Halt & het onderwijs

Halt heeft een breed aanbod aan activiteiten voor en met scholen. In deze sectie vindt u meer informatie.

N.B.: Een aantal activiteiten vindt (nog) in een beperkt aantal regio’s plaats.
Per activiteit is aangegeven in welke Halt-regio u van een project gebruik kunt maken.

Jongerenpagina

Wil je een spreekbeurt houden of werkstuk maken over Halt?
Klik dan links in de navigatiekolom op:
> Schoolopdrachten

Ben je aangehouden door de politie en doorgestuurd naar Halt?
Klik dan links in de navigatiekolom op:
> Opgepakt, wat nu?

Organisatie

De Halt-sector bestaat uit 18 regionale Halt-organisaties en het landelijke bureau Halt Nederland. Hun taak is de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit.
Hierin werkt de Halt-sector samen met de relevante ketenpartners en maatschappelijke organisaties.
De resultaten van dit werk zijn terug te vinden in de jaarlijkse jaarberichten en jaarcijfers.